آسیب شناسی تبلیغ
35 بازدید
محل نشر: همایش ترکیب شناسی تبلیغ سال 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی